Projekt: Haga Kungsgård, Saltvik, Åland
Färdigställande: 2013
Projektbeskrivning: Ett modernt kostall, mjölkstall samt sjukboxar med en total yta på ca 3560 m2. Byggnaden uppfördes i limträ och sandwichelement