Projekt: Ålands Naturbruksskola, Ny ladugård 
Färdigställande: 2009
Projektbeskrivning:  Nyproduktion av ladugård och svämgödseltank.