Projekt: Bollhalla, Jomala
Färdigställande: 2010
Projektbeskrivning:  Schakt och gjutning av hoppgrop för gymnastikutövning i befintlig hall.