Projekt: Tallgården, Servicehus i Sund, Åland
Färdigställande:  2010
Projektbeskrivning:  Äldreboende uppfört på beställning av Sunds Kommun