Projekt: Lagerbyggnad, Norrböle Mariehamn
Färdigställande:  2010
Projektbeskrivning:  Lagerbyggnad i stål och limträ uppförd för eget bruk på lagertomt.