Projekt: Ytternäs skola Mariehamn
Färdigställande:  2011
Projektbeskrivning:  Tillbyggnad av befintlig skola, betong och murningsarbeten ingick i utförandet.