Projekt: Svämgödseltank i Vårdö
Färdigställande:  2011
Projektbeskrivning:  Montage av väggelement samt bottengjutning.