Projekt: Valbohallen, Lemland 
Färdigställande:  2012
Projektbeskrivning: Nyproduktion av sporthall åt Lemlands kommun på Åland.