Projekt: Villa Söderström
Färdigställande: 2012
Projektbeskrivning: Egnahemshus uppfört i prefabricerade betongelement