Projekt: Platsgjuten trappa
Färdigställande: 2012
Projektbeskrivning: Lösformad utomhustrappa i betong