Projekt: Curlinghall, Eckerö
Färdigställande: 2013
Projektbeskrivning: Nyproduktion av curlinghall. Stålstomme med sandwichelement. Grundläggning av både prefabricerad och platsgjuten betong.