• Nybyggnation
  • Större renoveringar
  • Lägenhetshus
  • Villor
  • Hallbyggnader
  • Ladugårdar
  • Olika former av gjutningsarbeten

Vi arbetar både mot myndigheter och privatpersoner.
Vi har kompetens inom svenska AB 04 och ABT 06 men jobbar lika gärna i finländska YSE 1998.

Vi är vana att samarbeta i alla möjliga konstellationer. 
Vi har kompetens och erfarenhet av att driva större totalentreprenader, men fungerar även som flitiga underentreprenörer när situationen kräver det.

Vi är idag 12 utbildade och kompetenta yrkesmän med driv.
Vi har stor och bred erfarenhet inom byggnation, både anläggning och bostad, men är i synnerhet specialiserade inom betongarbeten och hallbyggnader. Vi har en modern och kompatibel formpark för både bostads- och anläggningsgjutningar.

Vi färdigställer i tid och med kvalitet.
Premont Ab är ett åländskt byggbolag som bildades 2005, sedan 2014 ägs bolaget av Jonas Fyrqvist.